Okudunuz mu?

Türkiye'nin din-siyaset ilişkisi, din-hukuk ilişkisi, demokrasi, laiklik ve benzeri konularda karşı karşıya kaldığı, odağında dinin yer aldığı gerilimden çıkabilmesi için, öncelikle doğru bilginin ... Devamını oku...

Kısa Kısa...

Doğrusu, "Rabbimiz Allah’tır" deyip, sonra da dosdoğru gidenlere korku yoktur; onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar, cennetliklerdir. İşlediklerine karşılık olarak cennette temelli kalacaklardır. 46/13-14

Haftanın Yazısı

Kadına ve çocuğa yönelik her türlü olumsuz davranış, insan olma onurunu zedeleyen, insanlığın geleceğini karartan onursuz bir davranıştır. Yazılı ve görsel basında önümüze... Devamını oku...

EN ÇOK OKUNAN MAKALELER

KİTAP

Hasan Onat | DİN, AKIL,BİLİM |

İslam'ı Yeniden Düşünmek

İslam dini, ondört asırdır, insanların inanç, düşünce ve davranışları üzerinde etkin olmaktadır. Küreselleşme, insanlığın geleceği açısından, Müslümanların da, Müslüman olmayanların da İslam dini hakkındaki bilgilerini yeniden gözden geçirmelerini, bir anlamda zorunlu hale getirmiştir. İslâm, öncelikle, bir buçuk milyara yaklaşan insanın din anlayışını şekillendiren bir din olarak, bir bütün halinde yeniden düşünülmeyi beklemektedir. İslâm’ı yeniden düşünmek, onu, Hz. Muhammed’in ilk vahyi aldığı zamanki tazeliği, sadeliği ve sıcaklığı ile anlamaya ve yaşamaya çalışmak demektir. Bir başka ifadeyle, İslam’ın evrenselliğinin gereklerini yerine getirmek demektir. Add a comment

Devamını oku...

Din ve Mezhep Arasında Ne Fark Var?

Din ve mezhep arasındaki en temel farkı hemen belirtelim: Dinde esas belirleyici Allah, mezhepte ise insandır. Bu tespitimizi biraz daha anlaşılabilir hale getirmeye çalışalım: İslam, bir din olarak Kur’an’daki temel kurucu ilkeler (Tevhid, ahiret, nübüvvet) etrafında oluşmuştur. Belirleyici bilgi kaynağı sadece Kur’an-ı Kerim’dir. Hz. Muhammed bir peygamber olarak ne yeni bir inanç esası, ne de yeni bir ibadet getirebilir. Onun esas görevi Allah’tan almış olduğu vahyi insanlara ulaştırmak ve “yüce ahlak”ı ile insanlara “örnek” olmaktır. Onun diğer insanlardan tek farkı, Allah’tan vahiy alıyor olmasıdır. Peygamber’in vahiy konusunda hata yapması peygamberliğe aykırıdır.Hz. Muhammed’in sağlığında herhangi bir mezhebin olduğunu hiç kimse iddia edemez. Kur’an da ne herhangi bir mezhepten, ne de herhangi bir tarikattan söz eder. Durum böyle olunca, din ve mezhep arasındaki temel fark, mezheplerin beşeri oluşumlar olmasında ortaya çıkmaktadır. Add a comment

Devamını oku...

Dinde Zorlama Yoktur

Günümüz Müslümanlarının en temel sorunlarından birisi özgürlüktür. Eğer insan algımız insanın akıllı, özgün ve özgür bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle oluşmuyorsa, hayatın tüm alanlarında özgürlükle ilgili sorunlar kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar. Bu bakımdan insanı ve dini özgürlük üzerinden yeniden okumak gerekmektedir.  O zaman,  Tanrı’nın varlığına ve birliğine inanıyorsak, bu inancın bilgi ve özgürlük temelli olduğunu da kabul etmek durumunda kalırız. Çünkü din, esas itibariyle insan için bir tekliftir. Var olmanın, hayatı sürdürebilmenin ön koşulu inanmak, ya da inanmamak değildir. Dinin, inanan insanın dünyada ve ahirette mutlu olacağı, insanlığını daha kolay inşa edebileceği şeklinde bir iddiası vardır. Nitekim erken dönem İslam bilginleri dini, “insanı, kendi hür iradesiyle dünyada ve ahirette mutluluğa götüren ilahi yol” şeklinde tanımlamışlardır. Demek ki din insan için vardır. Add a comment

Devamını oku...

Din ve Bilim Çatışmak Zorunda mı?

Çok kolay kutuplaşan bir toplum haline geldik. Bu durum, her şeyi siyaset üzerinden okumanın beraberinde gelen tepkiselliğin bir sonucu olmalı… Kutuplaşmanın derinleşmesi, belki geçici olarak siyasetin işine gelebilir; ancak toplumda birlikte yaşayabilmenin temelini oluşturan sağduyunun, vicdanın körleşmesine, insanların birbirlerine karşı sağırlaşmasına da yol açmaktadır. Kutuplaşmanın açıkça görülebildiği alanlardan birisi de din-bilim alanıdır. Bu sözlerimizin en açık kanıtı, din denildiği zaman, bazı insanların, anlama ile ilgili bütün süreçleri kapatma ihtiyacı hissetmesidir. Bunun tersi de maalesef doğrudur; din adına, akılla, bilimle ilgili her şeye sırt çevirenlerin varlığı da bir gerçektir. Dinle uğraşan bir kimsenin bilimden söz etmesi ya da bilim adamı olarak bilinen kimsenin dini hassasiyetleri rahatsızlık sebebi olabilmektedir. Bu sebepten, öncelikle bir tespitle işe başlamakta fayda vardır: İnsanların bireysel tercihleri ne olursa olsun, insanlığın geleceği açısından ne dinden, ne de bilimden vaz geçmek mümkündür. Her ikisinden birini tercih etmeye zorlanmak, hem akıl ve bilim dışı; hem din karşıtı bir tavır; hem de insan gerçeğine aykırıdır. Add a comment

Devamını oku...

Sayfa 1 / 7

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »

MAKALE ARŞİVİ

Prof. Dr. Hasan Onat'ın kaleme aldığı bilimsel ve güncel makaleleri hasanonat.net üzerinde bulabilir, gelişmeleri yine bu internet sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Makale arşivine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

HABER ARŞİVİ

Hasan Onat'ın sizinle paylaşmak istediği gelişmeleri, internet sayfamızın haberler bölümünden takip edebilirsiniz. Bu bölümde güncel duyurular ve geçmişte yayınlanmış haberlerin bir arşivini bulacaksınız. Hasanonat.net haber arşivine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.

GİZLİLİK KOŞULLARI

hasanonat.net üzerindeki, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin tamamının telif hakları Hasan Onat ve Crea Studios'a aittir. Bu materyallerin alıntılanması ile ilgili koşullar için, lütfen Gizlilik Koşulları sayfamızı ziyaret ediniz.

İLETİŞİM

Prof. Dr. Hasan Onat

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı.

Adres: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Beşevler / Ankara, 06500

Telefon: +90 (312) 212 68 00 / 1269

E-Posta:

onat@divinity.ankara.edu.tr

onat@hasanonat.net